ŢiglĂ metalicĂ     WetterbestIntroducere

Acoperişul este o parte importantă a construcţiei. Odată realizat, el protejează casa şi lucrurile aflate în interiorul acesteia împotriva capriciilor vremii.

Dezvoltarea fără precedent a materialelor şi tehnologiilor de construcţie a permis extinderea arealului ocupat de locuinţe; astăzi întâlnim case de pe malul mării, până în vârful muntelui, în zone cu solicitări climatice extreme. În aceste condiţii, în mod natural, acoperişul este cel care preia majoritatea solicitărilor: încărcări cu zăpadă, cele exercitate de vânt etc.

Profilul în relief al ţiglei Wetterbest® conferă siguranţă maximă împotriva infiltraţiilor, rezistenţă mecanică mărită graţie cutei majorate la 20 mm, în timp ce formatul mare al panourilor, numărul redus de suprapuneri, conferă etanşeitate superioară în comparaţie cu alte tipuri de învelitori.

Greutatea redusă, numai 4,8 kg/mp, oferă posibilitatea dimensionării economice a şarpantei, dar şi a construcţiei în ansamblu. De asemenea, se pot realiza economii la transport, manipulare şi montaj.

Dacă Taiere aţi decis să realizaţi acoperişul casei sau al oricărei clădiri, cu ţigle metalice Wetterbest®, vă asigurăm că aţi făcut cea mai bună alegere. Wetterbest® este marca unui sistem de învelitoare cu o foarte bună protecţie anticorozivă şi o lungă durată de viaţă. Ţiglele metalice Wetterbest® au fost concepute atât pentru construcţii noi, cât şi pentru renovări ale acoperişurilor existente, cu înclinaţia de min.14 grade.

Înainte de începerea montajului, vă sfătuim să citiţi aceste instrucţiuni, cu fotografiile şi schiţele aferente, iar dacă este necesară o raportare suplimentară la acoperişul dumneavoastră, vă stăm la dispoziţie cu asistenţă tehnică de specialitate. Recomandăm atenţie la operaţiunile pregătitoare şi la realizarea structurii suport, întrucât acestea reprezintă cheia unui montaj de calitate. Odată finalizate pregătirile, montajul ţiglelor metalice se face uşor şi rapid, folosind unelte adecvate.


Comportare în timp

Ţiglele metalice sunt incombustibile. Folosirea lor ca material de învelitoare nu influenţează clasa de încadrare la rezistenţa la foc a acoperişului. Oţelul se topeşte doar la temperaturi foarte ridicate şi nu arde.

În urma experimentelor efectuate, s-a constatat că nivelul de poluare fonică pe mp de ploaie este mai mic de 40 Db, într-o incintă cu 50 mm izolaţie. Zgomotul produs de ploaie este nesemnificativ.

Cea mai bună comportare în timp a învelitorilor cu ţigla metalică Wetterbest® se obţine prin utilizarea accesoriilor a căror provenienţă este firma noastră (ex. membrana anticondens Wetterbest®, pieptene plastic anti-păsări 1000x60 mm etc.). Eliberarea, în aceste cazuri, a documentelor de conformitate şi garanţie precum şi recomandările specialiştilor DEPACO®, consacră această comportare.


Transport şi manipulare

Ţiglele metalice Wetterbest® sunt livrate în pachete, acoperite cu folie transparentă de polietilenă, pe suporţi de lemn. Descărcarea pachetelor se va face, de preferinţă mecanizat, cu utilaje speciale pentru ridicare. Pachetele vor fi ridicate numai în poziţie orizontală, cu distanţa între punctele de sprijin de cca 1/3 din lungimea pachetului, iar descărcarea se va face pe o suprafaţă plană. Panourile de ţiglă metalică Wetterbest® pot fi descărcate şi manual. În acest caz se vor lua măsuri speciale de protecţie împotriva zgârieturilor şi tăierilor accidentale care pot fi provocate de muchiile ascuţite şi colţurile panourilor. Se vor folosi intotdeauna mănuşi de protecţie. Panourile vor fi protejate împotriva lovirii şi zgârierii accidentale.

Pentru menţinerea formei, panourile cu lungime mare vor fi ridicate din lateral şi vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambutisare, iar acestea afectează montajul.


Recepţie

Vă recomandăm să verificaţi dacă produsele livrate corespund cantitativ comenzii şi avizului de expediţie, şi calitativ, menţiunilor din declaraţia de conformitate.

Neconcordanţele în livrare trebuie menţionate pe avizul de expediţie, contrasemnate de către transportator. Acestea, precum şi produsele considerate defecte (neconforme) trebuie notificate către DEPACO® S.R.L. în termen de 3 zile de la recepţia transportului. Produsele considerate defecte (neconforme) nu vor fi puse în operă, până la rezolvarea reclamaţiei. În caz contrar, DEPACO® S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza înlocuirea acestora.


Depozitare

Pachetele cu ţiglă metalică Wetterbest® pot fi depozitate în exterior pentru perioade de pană la două săptămani, în ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafeţe uscate, ferite de umezeală. A nu se stoca pachetele unul peste celalalt.

Dacă stocarea se face pentru perioade mai lungi, pachetele vor fi dispuse în poziţie uşor înclinată în sensul scurgerii apei şi vor fi acoperite cu prelate sau folie impermeabilă.


Produsul

Wetterbest® este un produs de calitate superioară, cu un nume şi o piaţă creată deja, acum urmărindu-se strategia creşterii nivelului calitativ al produselor.

În sprijinul acestei abordări, compania a implementat şi sistemul de management al calităţii ISO 9000:2001.

De asemenea Wetterbest® are o garanţie de 10 ani.

Ţiglele metalice Produsul Wetterbest® au un profil performant, 100% etanş la infiltraţii şi cu durabilitate excelentă în condiţii de exploatare severe. Panourile au aspect clasic de ţiglă, lăţime utilă de 1,12 metri şi lungime de pană la 5,4 metri.

Pentru lungimi de apă foarte mari, acolo unde acoperirea cu un singur panou nu este posibilă, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de ţiglă metalică. În acest caz, panourile de la partea inferioară se calculează ca multiplu de module (paşi) de 350 mm sau 400 mm, după caz.

Sunt confecţionate din oţel de 0,5 mm grosime, zincat la cald (min 200 g Zn/mp) şi protejat în tehnologie multistrat cu acoperiri succesive de pasivizant, primer şi polyester (PE 25 μm - lucios şi PE 35 μm - mat).

Ţiglele metalice ISO 9001:2001 Wetterbest® au inscripţionate pe partea inferioară marca, date privind numărul de comandă, data fabricaţiei, codul semifabricatului şi sigla de certificare ISO 9001:2001, astfel încât pot fi identificate ca fiind produse originale.


Wetterbest®

Executat din tablă Tabla WTB de oţel zincat prevopsit, pentru o îmbinare geometrică perfectă, acest sistem de învelitoare este perfect rezistent. Ţiglele metalice se remarcă prin durata de viaţă de peste 50 de ani, prin montaj rapid, greutate redusă - ceea ce duce la solicitare scăzută a structurii de rezistenţă a acoperişului şi printr-o mai mare rezistenţă la desprinderea în caz de cutremur.


Wetterbest Wind®

Noul profil Wind Wetterbest Wind® îmbogăţeşte paleta de imagini a acoperişurilor din ţigle metalice, individualizându-se prin mai puţine linii curbe. Wetterbest Wind® păstrează caracteristicile tehnice şi calităţile mecanice ale produselor Wetterbest®.


Accesorii

Accesorii pentru acoperiş Accesorii

Culori

Paleta de culori accesibilă Culori


Tăierea ţiglelor metalice

Ţiglele metalice Wetterbest® pot fi debitate în fabrică la lungimea solicitată. Anumite situaţii (coame înclinate, Taiere dolii, frontoane evazate, străpungeri şi intersecţii ale acoperişului cu calcane) impun debitarea pe şantier a panourilor de ţiglă metalică. Tăierea se va face cu scule şi dispozitive care nu produc încălzirea locală a materialului (ex. foarfeca electrică tip NIBBLER)


Accesul pe ţigla metalică

Acoperişul din ţiglă metalică Wetterbest® nu este circulabil. Panourile se montează prin Acces retragere; dacă deplasările pe acoperişul gata montat nu pot fi evitate, cel care se deplasează pe ţigla metalică va avea grijă să calce în lungul cutei. Înainte de accesul pe ţigla metalică se va curăţa talpa încălţamintei de aşchii metalice, nisip sau alte particule abrazive. Talpa trebuie să fie din material aderent, iar deplasarea se va efectua pe partea concavă a ondulelor.

    ATENŢIE! Tabla udă sau cu urme de brumă este foarte alunecoasă!


Curăţare

Aşchiile şi resturile trebuie îndepărtate cu grijă de pe suprafaţa ţiglelor metalice, altfel deşeurile metalice vor păta acoperişul. Petele de murdărie vor fi îndepărtate folosind detergenţi uşori, nu se vor folosi agenţi de curăţare abrazivi. În cazul intersecţiilor de acoperiş cu calcan de zidărie se va evita stropirea panourilor de ţiglă metalică cu mortar sau zugrăveli pe bază de var. Varul este agent coroziv şi atacă straturile de protecţie.


Întreţinere

Ţiglele metalice Wetterbest® nu necesită măsuri speciale de întreţinere, suprafaţa netedă a panourilor nu permite aderarea muşchilor şi lichenilor, iar praful şi alte impurităţi sunt uşor îndepartate de ploaie. Zonele de colectare a apelor (dolii, jgheaburi) se vor verifica periodic şi se vor curăţa de frunze uscate sau alte impurităţi care afectează buna funcţionare a acoperişului. Zgârieturile accidentale pot fi eliminate folosind vopsea de retuş în culorile standard ale ţiglelor metalice. Firma furnizează vopsea de retuş în culorile standard ale ţiglelor metalice.

Text şi imagini © Copyright DEPACO S.R.L.